Opiskelijoiden valmennus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimeksiannoissa InnoEvent -tapahtumassa

Marraskuussa 2014 Maria oli mukana valmentamassa Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoita InnoEvent Tampere -tapahtumassa. InnoEvent on viikon kestävä tapahtuma, jonka aikana eri alojen opiskelijat jaetaan monialaisiin tiimeihin ratkaisemaan yrityksiltä ja yhteisöiltä tulleita toimeksiantoja.

Tapahtuman tavoitteena on olla kaikille osapuolille hyödyllinen foorumi kehittää uusia ideoita, lisätä kaikkien osallistujien innovatiivista ajattelua ja luoda jotain täysin uutta. Tämän vuoden tapahtuman toimeksiannot tulivat Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä / TAYSilta, jolle tiimit kehittivät uusia ideoita tulevaisuuden sairaalaan toimintaan.

Maria valmensi tiimejä tiimiytymisprosessissa ja ideoinnissa sekä päivysti Idema Oy:n Ideointiklinikalla sparraten tiimejä ideoiden eri kehitysvaiheissa. Tehtäviin kuului tiimityön fasilitointi, menetelmien ja työkalujen esittely tueksi ideointiin, kehittelyyn ja jalostamisen eri vaiheisiin sekä prosessin haastaminen ja edistäminen valmentamisen keinoin.

Marialla on osaamista tiimien valmentamisesta ja toiminnallisten menetelmien ohjaamisesta. Hänen kanssaan on mukava tehdä töitä.

– Janita Saarinen, valmentaja, Idema Oy