Osallistavia työpajoja hoiva-alan työyhteisöille

Kuntien kiristyvät säästökuurit painavat päälle, mutta uudenlaisten palvelumallien yhteiskunnallisia ja jopa maailmanlaajuisia hyötyjä pitäisi katsoa pitkäjänteisesti ja pidemmällä aikavälillä, kuin vain lyhyen tähtäimen aika- ja kustannusmittareilla.

Tästä syystä Less Miserables oli yhteistyössä Sitran, Tampereen kaupungin ja Tampereen Kotitori -toimintamallia tuottavan MawellCare Oy:n kanssa järjestämässä koulutuskokonaisuuksia vuoden 2014 loppupuolella ja vuoden 2015 alussa.

Yrityksemme osuus koulutuskokonaisuudessa oli järjestää osallistavia työpajoja, joissa opittiin tiimityöskentely-, dialogi- ja johtamistaitoja yhdessä tekemällä, tietoa jakaen ja luoden. Koulutuskokonaisuuksiimme otti osaa yli 70 hoiva-alan ammattilaista mm. Rauman, Porin, Turun, Tampereen ja Kajaanin alueelta.

Less Miserables onnistui toteuttamaan työpajan erinomaisesti. Työpajan toteuttamiseen oli panostettu paljon ja se oli huolellisesti etukäteen valmisteltu ja vastuullisesti toteutettu. Dialogikoulutus ja valmentava johtaminen toivat uusia ulottuvuuksia ratkaisukeskeiseen työtapaan ja palvelumuotoilu toimi onnistuneesti. Ohjatun työpajatyöskentelyn ja luentojen myötä osallistujat saivat valmiudet tavoitteena olleeseen ratkaisukeskeisen toimintamallin toteuttamiseen omassa organisaatiossaan.

– Tuula Holja, palveluesimies, MawellCare Oy / Kotitori