Proakatemia-työpaja

Työpaja INEPS-kongressissa: Proakatemia – tulevaisuuden korkeakoulu: tiimityötä, tekemällä oppimista ja yrittäjämäistä asennetta

26.-29.4.2016 Tampereella järjestettiin kansainvälinen INEPS-kongressi teemalla “Bright Education for All”. Kongressi esitteli aktivoivia, osallistavia, käytännönläheisiä ja oppijalähtöisiä, syrjäytymistä ehkäiseviä metodeja koko oppimisen polulla. Less Miserables kutsuttiin kongressiin pitämään työpajaa Proakatemian ainutlaatuisia oppimiskokemuksia tuottavasta mallista. Proakatemia oli myös yksi kongressin vierailukohteista.

Työpajassa saatiin tietoa ja työkaluja tiimioppimisesta, opittiin, miten yrittäjämäinen asenne, halu elämänmittaiseen oppimiseen ja kyky kehittyä kohti omia unelmia ja parasta itseä tekemällä oppien voidaan saavuttaa alle neljässä vuodessa Proakatemialla ja kuinka oppimisympäristö ja -menetelmät tuottavat ainutlaatuisia oppimiskokemuksia.

Katso työpajan Prezi-esitys tästä.

28:nnen kerran järjestettävää INEPS-kongressia järjesti Learning Scoopin innostava porukka yhteistyössä INEPS-verkoston (International Network of Productive Schools and Projects) kanssa. Lisää tietoa kongressista löytyy täältä.

INEPS congress

Kuvat: Arttu Lahtinen