workshop

Tuotteistus- ja arvonluontisparrausta Suomen Yrittäjäopiston Nuorten yrittäjyyspajassa

Toukokuussa 2016 Less Miserablesin Maria kutsuttiin vierailijaksi Suomen Yrittäjäopiston Nuorten yrittäjyyspajan Tampereen ryhmään kertomaan omaa yrittäjätarinaa sekä sparraamaan nuoria yrittäjänalkuja tuotteistamisessa ja asiakassegmenttien luomisessa.

Katso Prezi-esitys tästä linkistä.

Less Miserablesin yritystarina, asiakassegmentit ja tuotteistaminen herätti nuorissa kysymyksiä ja uusia oivalluksia. Maria osallisti nuoria luomaan heidän omille yrityksilleen asiakasprofiilit sekä Value Proposition Canvasin. Niiden miettiminen ja luominen oli nuorille uutta, ja tehtävä kannusti heitä asiakaslähtöisyyteen, arvonluomiseen sekä tarjonnan konkretisointiin. Vierailun jälkeen Maria aloitti erään yrittäjänalun mentorina. Mentorointi jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka.