twinkle brightshop

Työpajan fasilitointi Twinkle 2015 -tapahtumassa

7.-8.12.2015 Tampereella järjestettiin uudenlainen Twinkle 2015 -bisnestapahtuma, jossa suomalaiset yritykset ja kansainväliset osaajat pääsivät kohtaamaan ja kehittämään uusia mahdollisuuksia yhdessä.

Maria toimi fasilitaattorina Twinkle Brightshopissa eli työpajassa, jossa kansainväliset talentit ja yritysten edustajat ideoivat Jyväskylän yliopistolle uusia ratkaisuja kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden ja yrityselämän lähentämiseen. Kuinka koulutuslaitokset voivat tukea siltojen rakentamista opiskelun ja työelämän välillä? Brightshop kulki otsikolla International Students for Business Growth: How to Tap into the Potential that’s within Reach?

Työpajassa osallistujat analysoivat haasteita suomalaisten yritysten ja kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden yhteistyön välillä sekä ideoivat innovatiivisia ja hauskoja, mutta konkreettisia keinoja haasteiden muuttamiseksi molempia osapuolia hyödyttäviksi mahdollisuuksiksi.

Työpaja oli antoisa. Pidin osallistavista työskentelytavoista ja lisäksi opin uutta muilta.

– osallistuja