Less Miserables tavoittelee vähemmän kurjaa elämää keinoinaan yrittäjyyskoulutusvienti sekä tiimien ja yksilöiden valmentaminen työyhteisöissä ja oppimisympäristöissä. Juuremme ovat Proakatemialla, Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä, missä olimme osa loistavaa tiimiyrittäjäyhteisöä.

Proakatemialla opiskellaan yrittäjyyttä ja johtamistaitoja tiimiyrityksissä tekemällä oppien. Olemme oppineet soveltamaan tiimityöskentelyn ja -yrittäjyyden työkaluja käytännön elämään, virheiden ja onnistumisien kautta. Olemme myös jatkaneet oman tietotaitomme kehittämistä mm. valmentajavalmennuksissa ja yliopisto-opinnoissa. Tarjoamme asiakkaillemme täydellisen sekoituksen kaikista näistä kokemuksistamme!

Meidän mielestämme ihmiset oppivat parhaiten, kun heidät osallistetaan oppimisprosessiin. Tätä metodia me toteutamme asiakkaidemme kanssa. Emme siis pidä teille kalvosulkeisia tai tylsiä yksinpuheluita, vaan haluamme luoda yhdessä kanssanne uutta suuntaa yhteisöllenne.

 

Maria Ruokonen

Maria valmentaa tiimejä ja yksilöitä oppimaan, näkemään esteiden sijaan mahdollisuuksia, ajattelemaan isosti, saavuttamaan unelmia sekä etsimään ja kehittämään yksilöllisiä vahvuuksia. Tiimioppiminen, tiimiyrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne ovat asioita, joita Maria haluaa maailmanlaajuisesti edistää. Omiin kokemuksiinsa pohjautuen hän uskoo luottamuksen, dialogin ja tekemällä oppimisen rakentavaan voimaan kestäviä ja tasa-arvoisia oppimis- ja työympäristöjä luotaessa.

Yrittäjyyden tradenomin tutkinnon lisäksi Marialla on Tiimimestari-valmentajan pätevyys (Tiimiakatemia Glogal/Partus Oy). Hän on elinikäinen oppija ja kehittää itseään jatkuvasti eteenpäin, tällä hetkellä Vaasan yliopiston Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa, työ- ja organisaatiopsykologian opinnoissa sekä ammatillisen opettajan opinnoissa. Maria on empaattinen kuuntelija, ongelmanratkaisukykyinen sillanrakentaja ja helposti innostuva ja innostava ideoija. Yrittäjyyden lisäksi hän vaikuttaa myös Tampere3-korkeakoulujen Y-kampuksessa, Creativity Squads ry:ssä sekä Tammerkosken Nuorkauppakamarissa.

Lauri Holja

Lauria kuvaa parhaiten jatkuva halu kehittyä ja sen kautta tuoda arvoa työympäristöönsä ja siihen liittyville sidosryhmille, kuten Less Miserablesin asiakkaille. Ihmiskeskeinen johtajuus, nuorten johtaminen ja valmentava johtajuus ovat erityisesti Lauria kiinnostavia teemoja. Hän on keskittynyt näihin teemoihin mm. yrittäjyyden tradenomin tutkinnossaan Proakatemialla, jossa Lauri pääsi kokeilemaan tiiminvetäjän vastuuta 12 hengen tiimiyrityksessä sekä lopputyössään, jonka otsikkona oli “Menestyvän kaverijohtajan ominaisuudet : Oleelliset ominaisuudet johdettaessa Y-sukupolven osuuskuntia menestykseen”.

Samaa mielenkiinnon kohteen tutkimista hän jatkoi myös yliopisto-opinnoissaan Itä-Suomen Yliopiston innovaatiojohtamisen maisteriohjelmassa. Pro gradu -työnään Lauri tutki inhimillisen pääoman johtamista kolmessa suomalaisessa tietointensiivisessö yrityksessä. Lauri uskoo pystyvänsä tuomaan uusia näkökulmia asiakkaillemme mm. menestyvän tiimityön johtamisen näkökulmasta ja siitä, miten johtajat voivat kehittää työyhteisöjensä osaamisia sekä kykyjä ja sitä kautta kehittää yrityksensä tuottavuutta.