workshop

Ajatuksiamme tulevaisuuden oppimisympäristöistä

24.6.2015 Kirjoittaja:

Julkisesti on käyty paljon keskustelua siitä, kuinka oppiminen on murroksessa, ja perinteisiä opetusmetodeja tehokkaampia oppimismalleja on jo olemassa. Suurin muutos on nuorten vapauttaminen uudenlaisiin oppimismalleihin. Malleihin joissa tiedon etsiminen ja soveltaminen on tärkeämpää kuin sen ulkoa opettelu. Nuoret eivät tarvitse valmiita vastauksia vaan heidän pitää antaa etsiä ja löytää tietoa itse sekä opettaa toisiaan, ja samalla tehdä oppimisesta taas hauskaa.

Lumipalloefekti?

Tällaisissa oppijalähtöisissä malleissa opettajien rooli muuttuu valmentajamaiseen ohjaamiseen. Valmentajan roolissa kyse on oppimiseen kannustamisesta. Alun haasteista vaativin on ehkä kontrolloinnista luopuminen. Tämä mahdollistaa nuoren oman vastuun kantamisen jo koulussa, ja he oppivat pitämään huolen omista asioistaan. Kun nuori oppii johtamaan itseään ympäristössä, joka mahdollistaa ja kannustaa tiedon kartuttamiseen, hän voi alkaa etsimään ja tavoittelemaan unelmiaan. Tästä syntyy intohimo työskentelyyn, ja se antaa mahdollisuuden elinikäisen oppimisen oivaltamiseen.

Yksin on haastavaa onnistua, mutta joukossa on voimaa. Yhteisö, joka kannustaa mukavuusrajojen ulkopuolelle ja haastaa omia rajoitteita, saattaa yllättää nuoren itsensäkin pääsemään pidemmälle kuin olisi koskaan itsekään uskonut. Tämä jo itsessään luo onnistumisen ilmapiiriä ja tunnetta, ja oppiminen tulee ilon kautta. Hyvät tiimit luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kannustavat verkostojen ja toimivan dialogin kautta ylittämään yksilön omia rajoja.

Vaativuus ja tavoitteellisuus arvosanojen sijaan

Kysymykset, jotka synnyttävät tiedon nälän, ovat sisäisen motivaation lähtökohtia. Tavoitteet pitää asettaa korkealle, kuitenkin mahdollisuuksia rajoissa. Tämän jälkeen valmentaja voi hyvin noudattaa “puuttumattomuuden lakia”, joka tarjoaa tehokkaimman oppimisen mahdollisuuden. Tiedon selvittämisen halu on ihmisissä sisäänrakennettuna, ja jos tämä prosessi keskeytetään liian usein, oma-aloitteisuus ja usko omiin taitoihin kärsii. Esimerkiksi voidaan pohtia, miten lapsi oppii parhaiten uusien tablettilaitteiden käytön. Ensin lukemalla teoriaa ja sen jälkeen ohjatuissa harjoitteissa vai antamalla tabletti lapsen käsiin ja antamalla hänen omaehtoisesti tutustua laitteeseen?

Arvosanat, ts. keppi ja porkkana, eli ulkoinen motivaatio, vaikuttaa oppimiseen rajoittavasti. Se toimii hetkellisesti ja loppuu siihen hetkeen, kun tavoitteet saavutetaan tai kannustimet loppuvat. Meidän mielestämme on olennaista, että oppimisympäristössä oppiminen aloitetaan, mutta se jatkuu pitkälle sen jälkeen. Kuinka on edes mahdollista mitata yksilön oppimisprosessia, kun ei tiedetä lopputavoitetta, ei edes sen olemassa oloa?

Tällaisissa oppimisympäristöissä on tärkeää luoda turvallisuuden tunnetta, jossa epäonnistumisista ei rangaista vaan ymmärretään, että ne ovat juuri niitä olennaisimpia hetkiä, missä oppimista tapahtuu. Myös näiden virheiden jakaminen on kollektiiviselle oppimiselle hyvin tärkeää. Näin nuoret oppivat enemmän kuin yksilöinä olisi edes mahdollista. Tällainen yhteisöltä oppiminen synnyttää myös halun antaa takaisin. Omien kokemuksiemme mukaan yhteisöllisyyden rakentaminen kestää, mutta sen kasvu on kiihtyvää. Jokainen sukupolvi tiimiyrittäjiä luo vaativampaa alinta suoriutumisen tasoa.

Tämä on varmasti vain yksittäinen ilmiö, ei monistettavissa muualle?

Tällainen oppimisympäristö voi olla oppimisen perusta kaikenikäisille ihmisille, eri puolella maailmaa. Sugata Mitra on testannut ja luonut samankaltaisen oppimisympäristön lapsille Intian köyhimmissä maalaisosissa, ja samaan aikaan samanlaiset tiimioppimisen mallit ovat levinneet Suomesta ympäri Eurooppaa osana korkeakouluopintoja. Me olemme huomanneet samankaltaisia tarpeita niin julkisten toimijoiden kuin yksityisen organisaatioiden kehittämisessä.

Tämä oppimisen uusi malli on sovellettavissa minne tahansa, missä oppimista tapahtuu. Kyse on vain asenteen muutoksesta. Uudet mallit tulevat, oletteko te valmiita?

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *